1. Девић Бојана – председник
2. Стојанов Маја
3. Блечић Бојана
4. Чурчић Валентина
5. Костић Блажо – заменик председника
6. Бертић Каменко
7. Срдић Срђан
8. Кошутић Марко
9. Хуђик Атила
10. Глиговић Стеван
11. Вигњевић Зоран