Месна заједница „Горњи Град“
Адреса: Маршала Тита 230/1, Кула
Телефон: 025/ 723 – 199
email: mzgornjigradkula@mts.rs

Питања, препоруке, сугестије секретару Месне заједнице Горњи град Кула