Бегејац замућен услед препумпавања вода из леве у десну делту канала

Активности ЈКП “Комуналац“ у циљу подизања нивоа услуга
21. фебруара 2022.
Обавештење
23. фебруара 2022.