Активности ЈКП “Комуналац“ у циљу подизања нивоа услуга