Санитарна сеча на обали канала у Кули: Након уклањања дотрајалих стабала биће вршено пошумљавање