Шампионски плес на „Гедеру“, „Кула“ у Подручној лиги