Месно удружење пензионера Кула прославило Спасовдан