Дом здравља Кула обележава Међународни дан физичке активности