Успех кулских неакадменских ликовних стваралаца на 23. Зонској смотри