23. Зонска смотра ликовних уметника аматера општина Сомбор, Апати и Кула