На изборима за чланове Савета месне заједнице „Горњи град“ Кула, који су одржани 26.08. 2018.године, изабрани су следећи чланови: Костић Блажо – дипл. инж.инд. инжињерства , Шарац Марко – финансијски
администратор , Тешовић Јасна (32) – професор разредне настав, Калезић Ненад – предузетник, Савичић Горан – предузетник  Митрић Јадранка  – дипл. географ, Пјевач Душан  – економски техничар , Квасни Никола –металостругар, Букејловић Ђорђе – угоститељ,  Јут Оливер  – предузетник  и Гак Борка.

Укупна излазност била је око 21%, пошто је гласало 2059 грађана.

Нови чланови савета су:

Костић Блажо (45) – дипл. инж.инд. инжињерства  1573

Шарац Марко (28) – финансијски администратор  1585

Тешовић Јасна (32) – професор разредне наставе  1502

Калезић Ненад (56) – предузетник  1474

Савичић Горан (48)- предузетник  1442

Митрић Јадранка (30) – дипл. географ.  1501

Пјевач Душан (58) – економски техничар  1444

Квасни Никола (54) – металостругар  1500

Букејловић Ђорђе (42) – угоститељ  1332

Јут Оливер (30) – предузетник  1326

Гак Борка(59) – економски техничар.  1407

Одржани избори у МЗ Горњи град Кула