Избори за Савет месне заједнице „Горњи град“ Кула расписани су за 26. август 2018. године.

Бира се 11 (једанаест) чланова Савета месне заједнице „Горњи град“ Кула.

Рокови за вршење изборних радњи за избор чланова Савета месне заједнице „Горњи град“ Кула почињу да теку од 26. јула 2018. године. Изборе за чланове Савета месне заједнице „Горњи град“ Кула спровешће надлежни органи на основу одредби Статута месне заједнице „Горњи град“ Кула. Избори ће се спровести по бирачком списку утврђеном за избор председника Републике одржаних 2. априла 2017. године, са изменама и допунама које су уследиле након спроведених председничких избора.

ОВДЕ можете прочитати текст одлуке.

Обавештење  грађанима o увиду у јединствени бирачки списак поводом одржавања избора за Савет Mесне заједнице „Горњи Град“ у Кули расписаних за 26. август 2018. године можете прочитати ОВДЕ.

Расписани избори за Савет Месне заједнице „Горњи град“ Кула