Rekonstrukcijom koja je završena krajem prošle godine, Kramerova ulica je dobila novi izgled. Međutim, nekoliko meseci nakon okončanih radova, ponovo će se pristupiti zatvaranju Kramerove ulice zarad ponovne rekonstrukcije.
Predsednik Skupštine Opštine Kula, Velibor Milojičić, istakao je da se nada da će ovog puta rekonstrukcija proteći u najboljem redu.
– „Od 3. maja će ponovo, nažalost, morati da se izvedu određeni radovi u Kramerovoj ulici. Naime, u decembru su završeni radovi na rekonstrukciji Kramerove ulice. Zbog vremenskih uslova konstatovani su mnogi nedostaci na kolovoznoj konstrukciji. U skladu sa ugovorom koji smo potpisali sa izvođačem radova, od strane nadzornog organa su konstatovane nepravilnosti u radu. Predsednik Opštine je insistirao na sastanku kom sam ja prisustvovao, kao predstavnik lokalne samouprave, na kojem je usaglašeno da nije dovoljno kvalitetno, tj. da je bilo propusta u izvođenju radova na kolovoznoj konstrukciji. U skladu sa tim i u skladu sa potpisanim ugovorom, konstatovali smo da su to nedostaci koje je izvođač dužan da otkloni u garantnom roku, tj. u periodu od dve godine i napravili smo dinamički plan sa kojim želim da upoznam građane Kule. Konstatovani su svi nedostaci, izvođač i proizvođač kocki su se obavezali da će, o njihovom trošku, u narednih 25-30 dana, ponovo biti izvođeni radovi na postavljanju kocki na kolovoznoj konstrukciji, što podrazumeva da će od 3. maja biti zatvorena Kramerova ulica u delu od Pošte do mosta, gde će se izvršiti podizanje kompletne kocke, postizanje zbijenosti. Po projektima zbijenost je trebala da iznosi 50 posto, ovaj put će iznositi 100 posto, gde će se naneti novi sloj rizle i gde će se ponovo presložiti sva kocka sa svim betonskim radovima, u smislu slivnih rešetki i prelaza u ulici Đure Strugara i Josipa Kramera zbog niskih temperatura svi betonski radovi su propali i to je sada očigledno i građani s pravom negoduju. Ono što želim da istaknem ovom prilikom je da, svi radovi koji će biti izvedeni građane neće koštati ni jedan jedini dinar, da će sve troškove radova snositi izvođač radova i proizvođač kocki. Ono što jeste problem i što molimo građane za razumevanje je da će narednih 25 dana ponovo imati situaciju da će u dva dela, prvo deo od Kramerove do Pošte, a u drugom delu od Lenjinove do ulice Maršala Tita ponovno biti promenjen režim saobraćaja. Procenili smo da je to neophodno uraditi i ,naravno, naša obaveza je da štitimo interese građana. Očigledan je propust izvođača, jednostavno bolje je sprečiti nego kasnije lečiti. Nadamo se da ćemo na ovaj način otkloniti sve nedostatke i da će Kramerova dobiti onakav izgled kakav treba da bude“.

kula popravke
S obzirom da je najbitnije da se zadati rokovi ispoštuju, ostaje da se vidi da li će izvođač radova ovog puta opravdati poverenje. Ako sve bude po planu, Kula će na leto dobiti Kramerovu kakva je i zamišljena po početnom projektu.

Početkom maja rekonstrukcija Kramerove ulice