Одборници Скупштине општине Кула усвојили су на седници 29.12.2016. год. буџет општине Кула за 2017. годину. Према речима председника општине Кула Перице Видекањића буџет за наредну годину је реалан, развојни и инвестициони, а за капиталне пројекте из општинског буџета је намењено више од милијарду динара. Такође, према речима Видекањића у наредној години ће се наставити са социјалним давањима из општинског буџета.

29-12-so-kula

– Најважнији пројекат је изградња транзитног потистног вода Црвенка – Кула, чија реализација почиње у јануару 2017. године, током 2017. године креће се са изградњом новог Дома здравља у Кули, а након изградње модерне пешачке зоне у Крамеровој улици радиће се и на уређењу парка који се налази његовој непосредној близини – каже Видекањић. Он је рекао да ће током 2017. године радити инфраструктурни пројекти у свим насељеним местима. – Почеће изградња спортско-рекреативног центра у Кули, у Сивцу ће се наставити изградња спортске хале, а напокон ће бити реконструисана спортска хала у Црвенки – каже Видекањић. Поред ових пројеката радићемо и на реконструкцији школских објеката, водоводних и канализационих мрежа и других објеката.

Осим Одлуке о буџету за 2017. годину, на 6. седници СО Кула је донета Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула, Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула, Одлуку о утврђивању престанка својстава земљишта у грађевинском подручју, Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама на територији општине Кула. Такође, на седници је донето Решење о давању сагласности на Програме пословања јавних комуналних предузећа за 2017. годину, Решење о избору чланова сталних радних тела (Комисија) Скупштине општине Кула, као и разрешења о именовању чланова Управних и Надзорних одбора јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Кула и разрешење и именовање чланова Школског одбора.

Усвојен буџет за 2017. годину – Више од милијарду динара за капиталне пројекте