Служба месних заједница:

1.Вујашковић Љиљана
2.Бојаџија Рожа