Služba mesnih zajednica:

1.Vujašković Ljiljana
2.Bojadžija Roža