ИЗВРШНИ ОДБОР:

  1. Костић Блажо – председник
  2. Спасић Маја
  3. Мусић Сузана