У оквиру месне заједнице „Горњи град“ Кула функционишу следећи органи:

1.Савет МЗ „Горњи град“ Кула
2.Извршни одбор МЗ „Горњи град“ Кула
3.Секретар МЗ „Горњи град“ Кула
4.Стручна служба МЗ „Горњи град“ Кула

Савет изабран на изборима 15.06.2014.

1.Буквић Данило
2.Вигњевић Зоран
3.Девић Бојана
4.Квасни Никола
5.Ковач Радован
6.Корхец Ласло
7.Летвенчук Михајло
8.Никитовић Миленко
9.Нићетин Александар
10.Потпара Драгана
11.Прекајац Тихомир
12.Савичић Горан
13.Симић Љубиша
14.Токарек Петар
15.Хуђик Павле

ИЗВРШНИ ОДБОР:

1.Костић Блажо – председник
2.Спасић Маја
3.Мусић Сузана
Секретар МЗ „Горњи Град“ – Кондић Милан

Служба месних заједница:

1.Вујашковић Љиљана
2.Бојаџија Рожа