U okviru mesne zajednice „Gornji grad“ Kula funkcionišu sledeći organi:

1.Savet MZ „Gornji grad“ Kula
2.Izvršni odbor MZ „Gornji grad“ Kula
3.Sekretar MZ „Gornji grad“ Kula
4.Stručna služba MZ „Gornji grad“ Kula

Savet izabran na izborima 15.06.2014.

1.Bukvić Danilo
2.Vignjević Zoran
3.Dević Bojana
4.Kvasni Nikola
5.Kovač Radovan
6.Korhec Laslo
7.Letvenčuk Mihajlo
8.Nikitović Milenko
9.Nićetin Aleksandar
10.Potpara Dragana
11.Prekajac Tihomir
12.Savičić Goran
13.Simić Ljubiša
14.Tokarek Petar
15.Huđik Pavle

IZVRŠNI ODBOR:

1.Kostić Blažo – predsednik
2.Spasić Maja
3.Musić Suzana
Sekretar MZ „Gornji Grad“ – Kondić Milan

Služba mesnih zajednica:

1.Vujašković Ljiljana
2.Bojadžija Roža